Bath And Body Works Logo
ข้อเสนอที่ดีที่สุด เลือกจากกลิ่นที่ชอบ​
| EN

รหัสส่วนลด


ลืมใส่รหัสส่วนลดของคุณ?

ติดต่อเราทันทีหลังจากที่คุณทำการสั่งซื้อสินค้า และเราจะพยายามทำทุกทางที่ทำได้เพื่อทำตามคำขอของคุณ ขั้นตอนอัตโนมัติของเราจะประมวลผลคำสั่งซื้ออย่างรวดเร็ว ทำให้ระยะเวลาสำหรับเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นสั้นมาก หากคุณลืมใช้รหัสส่วนลด เรายินดีที่จะใช้ข้อเสนอที่ใช้ได้กับคำสั่งซื้อล่าสุดของคุณ


ฉันจะใช้รหัสส่วนลดของฉันได้อย่างไร?

รหัสส่วนลดต่างๆ จะใช้ได้ ณ ขั้นตอนการชำระเงิน

  • ใส่รหัสส่วนลดของคุณในขั้นตอนการชำระเงินให้ตรงตามที่ปรากฏในอีเมล ใบส่วนลด หรือหน้าเว็บไซต์

  • จากนั้น คลิก “Apply” เพื่อใช้งาน และรายละเอียดส่วนลดของคุณจะปรากฏในส่วนสรุปยอดชำระเงิน

  • หมายเหตุ: รหัสส่วนลดเพื่อส่งเสริมการขายสามารถใช้ได้เพียงรหัสเดียวต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ คุณสามารถดูรายละเอียด “ข้อกำหนดและเงื่อนไข” เพิ่มเติมได้ในข้อเสนอส่วนลดนั้นๆ


ฉันสามารถใช้รหัสส่วนลดได้กี่รหัสกับคำสั่งซื้อของฉัน?

นอกเหนือจากข้อเสนอส่วนลดและโปรโมชั่นที่ไม่ต้องใช้รหัสเป็นส่วนใหญ่แล้ว Bath and Body Works อนุญาตให้คุณใช้รหัสส่วนลดได้เพียงรหัสเดียวต่อหนึ่งคำสั่งซื้อ

เพื่อใช้ข้อเสนอส่วนลดมากกว่าหนึ่ง เราแนะนำให้ทำการสั่งซื้อสินค้าเป็นครั้งที่สอง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าไม่สามารถใส่รหัสส่วนลดเพิ่มเข้าไปในคำสั่งซื้อของคุณได้เนื่องจากข้อจำกัดทางระบบ ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเรามีบริการการจัดส่งและจัดการสินค้าด้วยอัตราเหมาจ่ายคงที่ที่ 55 บาทสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสินค้าต่ำกว่า 1,500 บาท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และบริการการจัดส่งและจัดการสินค้าด้วยอัตราเหมาจ่ายคงที่ที่ 90 บาทสำหรับคำสั่งซื้อที่มีมูลค่าสินค้าต่ำกว่า 2,000 บาท ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดนอกกรุงเทพฯ และปริมณฑล


หากคุณใส่รหัสส่วนลดมากกว่าหนึ่งรหัสในขั้นตอนการชำระเงิน เฉพาะรหัสที่ใส่เข้าไปล่าสุดจะถูกใช้งาน


ทำไมรหัสส่วนลดของฉันไม่สามารถใช้งานได้?

เมื่อใส่รหัสออนไลน์ของคุณในขั้นตอนการชำระเงิน กรุณาอย่าใส่ตัวอักษรใดๆ เข้าไปหลังช่องว่าง นอกจากนี้ กรุณาอย่าลืมใส่เครื่องหมายขีดใดๆ ที่ปรากฏในรหัส รหัสจะอยู่ที่บรรทัดแรกเท่านั้น หากคุณเห็นบรรทัดที่สอง อย่านำไปใส่รวมกับรหัสในขั้นตอนการชำระเงิน